Welkom bij Platform Pure Winst

Marleen Janssen Groesbeek

Platform Pure Winst gaat over meervoudige waardecreatie.

Platform Pure Winst is de verzamelplaats van de activiteiten gericht op duurzaamheid van Marleen Janssen Groesbeek.

Voor mij is duurzaamheid een ander woord voor toekomstbestendigheid. Het is het vergroten van de weerbaarheid en flexibiliteit van het economisch systeem en zijn spelers, zodat de huidige en toekomstige generaties welvarend kunnen zijn en zichzelf materieel en immaterieel beter kunnen ontplooien, met inachtneming van de grenzen van de planeet en zonder de bewoners van die planeet schade toe te brengen.

Helaas worden de grenzen van planeet en de bewoners dagelijks overschreden. We zien het gebeuren en toch lijken we als groep niet bij machte om het destructieve pad te verlaten. Toch kunnen we de transitie maken naar een economisch systeem dat niet alleen maar neemt, maar ook geeft. Dat kan door niet alleen de financiële waardecreatie te laten zien, maar ook die op natuurlijk, menselijk, sociaal en intellectueel niveau te waarderen: kwalitatief en kwantitatief.

Sinds 1 december 2014 ben ik lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans Hogeschool. Het overkoepelende thema van mijn lectoraat is meervoudige waardecreatie. Ik doe onderzoek op 3 gebieden:

  1. integrale verslaggeving (integrated reporting);
  2. meten van maatschappelijk rendement en impact;
  3. duurzaam en verantwoord beleggen.

We doen praktijkonderzoek met alle soorten organisaties in alle sectoren:

  • grote bedrijven, mkb en sociale ondernemingen;
  • stichtingen, verenigingen, goededoelen en ngo's;
  • financiële instellingen: van private equity tot banken en pensioenfondsen.

Als onderzoeker ben ik lid van het Groene Brein en het Sustainable Finance Lab.

Lees meer »

Interview voor Avans »

Behalve dat ik onderzoek doe naar de kwaliteit van goed bestuur, ben ik zelf ook toezichthouder bij verschillende organisaties. Ik ben lid van de Raad van Advies van de ASN Bank, toezichthoudend bestuurder bij CE Delft en lid van de adviesraad Verantwoord Beleggen van PGGM. Daarnaast ben ik voorzitter van het bestuur van Nederland kantelt!

Tot voor kort was ik voorzitter van het toezichthoudend bestuur van klimaatorganisatie Fossielvrij NL en de beoordelaar Rank a Brand.

Onderzoek

Samen met Marlies de Ruyter de Wildt heb ik tussen 2011 en 2018 onderzoek gedaan naar toezicht op cultuur, gedrag en reputatie. De belangrijkste conclusie uit dat onderzoek is dat het gros van commissarissen nog niet hun toezicht hebben aangepast aan de veranderende eisen van de 21ste eeuw. Gelukkig komt daar, samen met de grotere aandacht voor klimaat en ongelijkheid, langzaam verandering in.

De publicatie van het onderzoek is te bestellen.

Lees meer »

Als lector geef ik colleges aan de studenten van Avans Hogeschool en andere hogescholen. Daarnaast geef ik ook les aan volwassenen via diverse opleidingsinstituten zoals Vakmedianet en CIU.

Mijn publiek bestaat vooral uit duurzaamheidsprofessionals die als onderdeel van hun cursus colleges en workshops krijgen over duurzame en circulaire businessmodellen, duurzame financiering en vermogensbeheer en duurzaame accounting gericht op het kunnen meten van meervoudige waardecreatie. Ook geef ik les aan financiële professionals die over dezelfde onderwerpen meer willen leren. Voor hen sluit ik meer aan bij hun "blauwe" achtergrond.

In maart 2021 starten Hanneke Oude Elberink en ik een cursus bij opleider Ferocia die juist die verbinding tussen duurzaamheids- en financiële professional zal maken.

Lees meer over de cursus »

Al bijna 20 jaar ben ik als columist verbonden aan het tijdschrift P+ dat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een toonaangevend mediaplatform voor duurzaam ondernemende Nederlanders. Mijn laatste column voor P+ over transparantie kunt u hier lezen.

Daarnaast hebben Jan Bom en ik in 2020 een aantal specials geschreven over circulair boekhouden:

  1. Wereldboekhouder moet laatste grondstoffen verdelen/World's Bookkeeper must distribute final resources
  2. Avans toont gebrekkige CO2-boekhouding aan
  3. Weg met de dubbele btw

Naar aanleiding van de maand van het commissariaat publiceerde ik op duurzaambedrijfsleven.nl (tegenwoordig Change Inc) een beschouwing over de rol van de commissaris bij het toezicht op meervoudige waardecreatie. Het artikel is hier te lezen.

 

Sinds 2 jaar ben ik lid van de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Intensieve Veehouderij voor de Provincie Brabant. Vorig jaar bracht de commissie haar eerste advies uit. Dit jaar hebben we begin december het tweede advies afgerond dat dieper ingaat op innovatie en nieuwe businessmodellen voor de landbouw. Het eindrapport wordt begin januari 2021 aangeboden aan Provinciale Staten.

Lees meer »

Marleen Janssen Groesbeek & Marlies de Ruyter de Wildt, 01-12-2020
Marleen Janssen Groesbeek, 05-06-2012