Blog

Marleen Janssen Groesbeek & Marlies de Ruyter de Wildt, 01-12-2020

Met de toenemende complexiteit in en om bedrijven groeit de roep om commissarissen met een specifieke expertise. De rvc kent al de financiële expert, de hr-deskundige en de jurist. Nu wordt er nadrukkelijker gevraagd om kandidaten met kennis van cybersecurity, datamanagement en duurzaamheid. Door elk lid zijn eigen aandachtsgebied te geven dreigt de rvc te verkokeren. Dat is een governancerisico.


Ruud Schuurs, 01-11-2012

Een goed leider ziet in dat op bepaalde momenten nieuwe spelregels noodzakelijk zijn. Simpelweg omdat de bestaande spelregels niet meer passen bij waar de wereld om vraagt. Hij durft de regels van het spel te veranderen, met een open blik op de wereld, om te kunnen zien wat nodig en mogelijk is. Leiders die opereren vanuit ivoren torens die zijn gebouwd op de fundamenten van oude overtuigingen en gedateerde wereldbeelden, zijn dan de dood in de pot.


Marleen Janssen Groesbeek, 05-06-2012

Als ouderwets opgeleide econoom heb ik geleerd dat het ondernemers en bedrijven verboden moet worden om met elkaar samen te werken en afspraken te maken. De grote argwaan voor kartelvorming wordt vaak geïllustreerd door het beroemde citaat uit 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations', geschreven door een van mijn favoriete filosofen Adam Smith (1723-1790). Smith schrijft: "people of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices."


Wibo Koole, 26-11-2011

Donderdag 24 november presenteerde Herman Wijffels namens het Sustainable Finance Lab negen aanbevelingen. Daar zat een aantal hele mooie tussen. Net als Platform Pure Winst in ons onderzoeksrapport 'Terug naar de toekomst' constateert het SFL dat de financiële sector eindelijk ook zelf in beweging aan het komen is. Maar we zijn er nog niet natuurlijk. De fundamentele koerswijziging die nodig is voor een stabiele en duurzame sector is nog maar net begonnen en zal nog vele ingrepen, innovaties en tijd vergen.