Over Platform Pure Winst

Sinds 2020 is Platform Pure Winst de verzamelplaats van de duurzame activiteiten van Marleen Janssen Groesbeek.

Ooit begonnen als een initiatief om de financiële sector via dialoog en onderzoek te verduurzamen, is de vernieuwde insteek van Platform Pure Winst het laten zien van de mogelijkheden van het kwalitatief en kwantitatief meten van meervoudige waardecreatie.

Daarnaast heeft het platform als doel het verbinden van duurzame professionals met financiële en accounting professionals. Zij zouden veel meer met elkaar moeten samenwerken om te laten zien dat het streven naar een toekomstbestendige duurzame wereld materiële en immateriële waarde oplevert voor iedereen.

Historie

Het platform is bijna 10 jaar geleden letterlijk in een keuken ontstaan. In 2010 kwam een groep van financiële mensen in Amsterdam bijeen om samen te koken en te eten. Uit de gesprekken die er volgden, bleek dat er veel behoefte was aan het bij elkaar in de keuken kijken als het ging om duurzaam bankieren en beleggen en het delen van kennis en ervaring met producten en diensten die moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Met de steun van Agentschap NL hebben Ruud Schuurs, Wibo Koole en Marleen Janssen Groesbeek in 2011 onderzoek gedaan naar de staat van de financiële sector en de mensen die zich daar inzetten voor een betere wereld.

 

 

 

 

Marleen Janssen Groesbeek & Marlies de Ruyter de Wildt, 01-12-2020
Marleen Janssen Groesbeek, 05-06-2012