Praktische innovatie

Platform Pure Winst  wil een 'werkplaats' zijn waar aan duurzame innovaties met, door en voor de sector wordt gewerkt. Wij zullen ons ten eerste richten op de verenigbaarheid van maatschappelijk en financieel rendement. Bovendien zien wij kansen op het gebied van alternatieve vormen van financiële dienstverlening, zoals de financierbaarheid van kleinschalige initiatieven in krachtwijken (de Buurtbank).

Een ander voorbeeld is toepassing van criteria die milieubewustzijn en sociale cohesie in het financiële verkeer moeten bevorderen. Maar denk ook aan financiële innovaties voor duurzaam vastgoed, waarbij de studentenwoningen van nu de ouderenwoningen van de toekomst kunnen worden.

Platform Pure Winst heeft op het congres van Bank of the Future op 31 mei 2012 twee ideeën voor praktische innovaties voor de financiële sector gelanceerd. Ruud Schuurs zet zich in voor de Raad van Anders. Het idee voor deze raad komt van Microsoft en wordt daar de "onbevangen spiegel" genoemd. Door steeds een andere groep belanghebbenden te vragen om in de huid van de organisatie te kruipen, ontstaan via een aantal bijeenkomsten en zelfbepaalde tussenopdrachten nieuwe inzichten rond een vooraf gekozen maatschappelijk thema. Deze inzichten laten de organisatie leren en leiden tot betere producten en beter werkgeverschap. Meerdere bestuurders van financiële instellingen oordeelden positief over het idee. In het najaar van 2012 wordt dit uitgewerkt tot concrete, mogelijk gezamenlijke projecten.

Marleen Janssen Groesbeek lanceerde tijdens het congres haar pitch over het voorstel om je eigen geld op drie manieren te laten renderen door dicht bij huis, in je eigen buurt te investeren in zaken als onderwijs, duurzame energie en zorg. Zij kreeg daarvoor de steun van een aantal bankiers die zich richten op de vermogende particulieren. In het najaar zal zij met Pim Mol van de Rabobank een pilot hiervoor ontwikkelen.

Deze twee voorbeelden illustreren dat de kracht van Platform Pure Winst ligt in de praktische toepasbaarheid van innovaties en het verbinden van mensen die elkaar nog niet kennen maar met hetzelfde bezig zijn. Pilotprojecten en prototyping zijn daarom belangrijke kenmerken van onze werkwijze. De agenda daarvoor komt tot stand op basis van de behoeften van aangesloten financiële instituten, maatschappelijke partners en de researchagenda.