Ruud Schuurs

Ruud SchuursRuud Schuurs (1961) is onafhankelijk strategisch en organisatieadviseur op het gebied van verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Na tien jaar in de milieuadvisering te hebben gewerkt stapte hij in 1997 over naar Nuon, het grootste nustbedrijf van Nederland. Daar werkte hij in strategie, M&A en de laatste jaren als directeur Corporate Social Responsibility. Met zijn team werkte hij aan een vernieuwend beleid, dat naast de technische kant van het thema veel aandacht gaf aan de mens- en cultuurgeoriënteerde aspecten van duurzaamheid.

Ruud heeft brede ervaring met duurzaamheid in organisaties, met accenten op het begeleiden van stakeholderdialogen en organisatieveranderingsprocessen. In 2008 koos hij ervoor zijn loopbaan te vervolgen als zelfstandig adviseur onder het motto "Adviseur in Beweging". Hij werkt met organisaties aan het scheppen van voorwaarden waaronder mensen in beweging komen voor duurzame ontwikkeling. Community building, coaching, training en dialoog zijn daarin centrale begrippen.

Ruud is van oorsprong Wagenings ingenieur (WUR, westerse cultuurtechniek). Hij volgde het Executive MBA-programma van de universiteiten van Nyenrode en Rochester, New York en is aan het Presencing Institute (Boston, USA) opgeleid als facilitator voor het U-proces.

"Het is immers allang niet meer de vraag òf de overgang naar een duurzame samenleving plaatsvindt, maar alleen nog wanneer en hoe. We hebben de kennis en we weten dat het moet. Na de Renaissance en de Industriële Revolutie zal dit de volgende diep ingrijpende transformatie in de moderne menselijke geschiedenis zijn. Een systeem afschudden dat zo diep verankerd is in ons denken en doen, vergt een combinatie van persoonlijke betrokkenheid en de kracht van het collectief. Bedrijven en organisaties zullen daarin een centrale rol hebben."