De Sociëteit

Financiële professionals die verandering nodig vinden, hebben vaak geen idee hoe breed de steun daarvoor onder collega's is. Wij zien een groeiende behoefte om elkaar te ontmoeten rond het thema 'veranderen voor een toekomstbestendige financiële sector'. Een aantal bewegingen zet zich daar al voor in, zoals Now is the Moment, Bank of the Future, Women in Financial Services. Platform Pure Winst wil deze bewegingen actief verbinden door een plek te creëren waar deze ontmoetingen gemakkelijk en ongedwongen kunnen plaatsvinden. Wij noemen dat De Sociëteit.

Mensen identificeren zich graag met gelijkgestemden. De idee achter de oude sociëteiten, zoals De Groote Industrieele Club en Arti et Amicitiae in Amsterdam, is dat mensen zich verenigen rond een gedeeld gedachtegoed of belang. Leden van de sociëteit bevorderen de zaak waar zij voor staan door elkaar informeel te ontmoeten en activiteiten te organiseren die het gedachtegoed verdiepen of uitdragen. Door lid te worden van een dergelijk – min of meer besloten – gezelschap onderstreept iemand wat hij of zij belangrijk vindt. Het versterkt daarmee zijn of haar identiteit.

Wij dromen van de Sociëteit Pure Winst als een werkelijk bestaande plek die onderdak biedt aan mensen die werken in of voor de financiële sector. Het zijn mensen die zich betrokken voelen bij een duurzame toekomst van de sector en van hun vak. Zij zoeken en vinden bij de Sociëteit de verbinding met geestverwanten met wie zij in verschillende vormen kunnen samenwerken om de wenselijke veranderingen om te zetten in daadwerkelijk handelen en gedrag.

De essentie van De Sociëteit is ontmoeten, elkaar leren kennen. Wij willen dat bevorderen met een doorlopend laagdrempelig programma van films, lezingen en debat, maar ook met een podium voor toneel, literatuur, muziek en andere kunst die nieuwe invalshoeken bieden voor verbinding en dialoog.

Het lidmaatschap van de Sociëteit zal – zeker als deze aan bekendheid wint – betekenis krijgen voor de identiteit van de leden. 'Ik ben lid van de Sociëteit Pure Winst' wordt een statement waarmee iemand zich positioneert als een actief, kritisch-constructief denker over een duurzame toekomst van de financiële sector en zijn medewerkers.