Werken aan competenties

Uit het onderzoek dat Platform Pure Winst in 2011 deed (Terug naar een Duurzame Toekomst, november 2011), kwam helder naar voren dat de competenties van instromende en zittende financiële professionals op dit moment onvoldoende aansluiten bij de snel toenemende vraag naar duurzame ontwikkeling in de samenleving. Het Platform Pure Winst wil gestructureerd (samen)werken aan competentieontwikkeling, management & leadership development.

Competentieontwikkeling bestrijkt de hele keten, van de ontwikkeling van de wenselijke kennis- en vaardigheidsprofielen voor professionals tot en met de feitelijke trainingen en opleidingen. Waar mogelijk brengen wij de belanghebbenden bij de ontwikkeling van financiële professionals samen om na te denken over de wenselijke kennis en vaardigheden rond duurzame ontwikkeling. De uitkomsten van dat proces benutten wij om met opleidingsinstituten en management development programma's van de ondernemingen in de financiële sector de curricula aan te passen aan de eisen van de (duurzame) toekomst.

Met NIBE-SVV zijn wij in gesprek over een project om een zienswijze te ontwikkelen op de verduurzaming van hun curriculum. Met deskundigen en ontwikkelaars uit hun organisatie analyseren we de behoefte en de mogelijke aanpassingen in hun opleidingsaanbod.